Drtič kůry

Drtič kůry

Drtič kůry se používá především k drcení kůry vzniklé při odkorňování kulatiny. Vertikální provedení stroje zajišťuje snadné zásobování materiálem v rámci instalací odkůrovacích zařízení. Drtič kůry je možné instalovat do odkorňovacích linek nebo samostatně. Standardně je výsledná frakce používána jako mulčovací kůra nebo štěpka vhodná ke spalování.


Fotografie jsou pouze indikativní.

Materiál je noži oddělován o protinůž a strháván pod rotor, kde prochází třídícím sítem, pevně upevněným ve stojanu stroje pod rotorem. Hotové štěpky vypadávají do prostoru pod sítem. Další doprava štěpky je zajišťována podle konkrétních podmínek a požadavků odběratele, kde může být využit dopravník nebo vzduchotechnika.

Stroj smí pracovat bez trvalé přítomnosti obsluhy. Prašnost provozu zařízení je přímo závislá na druhu a vlhkosti zpracovávaného materiálu.

1 PROSTOROVÝ METR (PRM) = 0,30 – 0,35 KUBICKÝ METR (m3)