DŘEVAŘSKÁ TECHNOLOGIE

Třídění a skladování dřevní frakce

Vibrační třídič  /  Vibrační třídič – přímý   /  Kotoučové třídiče   /

Vyhrnovací podavač   /   Zásobník s vyhrnovacím podavačem

Dřevní štěpka a pilina vzniklá ze sekání nebo drcení je v případě požadavku na její přesné rozměry nutná třídit a následně skladovat pro další proces. Skladování štěpky nebo piliny, následný vstup materiálu do linky, to jsou systémy, které SG strojírna s.r.o. je schopna nabídnout v rámci sekce TŘÍDĚNÍ A SKLADOVÁNÍ DŘEVNÍ FRAKCE.

SG strojírna s.r.o. v rámci svého programu zpracování dřevního odpadu nabízí různá řešení možností třídění nebo skladování dřevní frakce.

Systémy třídění, nebo skladování jsou vždy pečlivě vybírány dle druhu materiálu, jeho vlhkosti,
prostorových dispozic, hlučnosti, požadavku zákazníka…atd.