Zásobování kotelen a provozů na biomasu

Zásobování kotelen a provozů na biomasu

Linky pro zásobování kotelen nebo jiných provozů využívající dřevní štěpku jsou vždy plně automatické. Zařízení jsou hlídána čidly, která určují rychlost, přesnost a správné množství materiálu pro další zpracování. Tyto linky jsou z pravidla řešeny dle konkrétních prostorových dispozic. Výkon linky může být od 10 – 60 prm/hod. Provoz linky vykazuje nízkou hlučnost, prašnost je přímo závislá na druhu a vlhkosti zpracovávaného materiálu. Provoz linky nevyžaduje přítomnost stálé obsluhy. SG strojírna s.r.o. klade velký důraz na spolehlivost a funkčnost zařízení především kvůli nepřetržitému provozu.

Snímky strojů jsou pouze indikativní.

Stroje a zařízení, které jsou použity v lince, jsou standardní zařízení, která jsou v nabídce SG strojírna s.r.o. Jednotlivé stroje a jejich technické specifikace jsou umístěny v sekání dřeva / drcení dřeva , dopravníky nebo třídení a skladování dřevní frakce .

Variace řešení jsou v rámci realizace linek standardem a je možné stroje v lince různě kombinovat.