Horizontální drtiče dřevního odpadu s třasadlovým dopravníkem

Horizontální drtiče dřevního odpadu s třasadlovým dopravníkem

Horizontální drtiče dřevního odpadu jsou určeny pro zpracování rozmanitého dřevního odpadu různých délek. Jsou schopny rozdrtit všechny druhy dřevin na štěpky. Výsledné štěpky jsou použitelné např. pro spalování, výrobu velkoplošných materiálů nebo výrobu briket. Jedná se o pomaloběžný drtič, který je vhodný pro menší provozy s nižšími nároky na výkon a požadavkem na nízký příkon zařízení.


Snímky strojů jsou pouze indikativní.

Materiál, určený k drcení, je dopravován do drtiče třasadlovým dopravníkem. V robustním rámu stroje je uložen podávací válec a rotor s noži. Dřevní hmota je rotujícími noži oddělována o protinůž a hotové štěpky propadávají pod drtič, odkud jsou vhodným transportním zařízením dopravovány na místo určení.

Stroj smí pracovat bez trvalé přítomnosti obsluhy. Stroj vykazuje nižší hlučnost a je možné ho instalovat i uvnitř provozů. Prašnost při provozu zařízení je přímo závislá na druhu a vlhkosti vstupního materiálu. Stroj není určen pro práci na volných plochách, tzn. musí být chráněn proti působení povětrnostních vlivů.

1 PROSTOROVÝ METR (PRM) = 0,50 – 0,75 KUBICKÝ METR (m3)
pro následující typy materiálu jako jsou kusový odpad, odřezky, atd.

 

Horizontální drtiče dřevního odpadu je možné kombinovat s dalším zařízením na dopravu zpracovaného materiálu. Vhodné jsou především třasadlové dopravníky, redlerové dopravníky nebo pásové dopravníky v rámci další nabídky SG strojírna s.r.o.