Zásobník s vyhrnovacím podavačem

Zásobník s vyhrnovacím podavačem

Zásobník s vyhrnovacím podavačem je kompaktní zařízení, které slouží k manipulaci a skladování sypkého materiálu. Standardním využitím je plynulé zásobování pro kotelny spalující biomasu. Díky své konstrukci je možné, aby do zásobníku s vyhrnovacím podavačem byla umístěna dostatečná zásoba materiálu pro další plynulé zásobování. Zásobník je možné umístit do výšky na konstrukci nebo na/pod úroveň podlahy. Plnění zásobníku je možné uzpůsobit dle potřeb zákazníka.


Snímky strojů jsou pouze indikativní.

Jedná se o hydraulické zařízení, které plně automaticky zásobuje v jednom směru sypký materiál pro dopravu dalším zařízením. Zásobník s vyhrnovacím podavačem je uzpůsoben tak, že není nutný jakýkoliv stavební zásah pro umístění. Ramena pohyblivé podlahy pracují cyklicky v závislosti na nastavené rychlosti / objemu materiálu.

Vyhrnovací podavač vykazuje nízkou hladinu hluku a minimální nároky na obsluhu a servis. Prašnost zařízení je dána druhem a vlhkostí dopravovaného materiálu.

Zásobník s vyhrnovacím podavačem je možné využít s dalším zařízením na zpracování kusového odpadu. Vhodné jsou především redlerové dopravníky nebo jiné dopravníky v rámci další nabídky SG strojírna s.r.o.