Vibrační třídič – přímý

Vibrační třídič – přímý

Vibrační třídič je určen k separaci sypkých nelepivých a málo abrazivních materiálů na dvě rozdílné frakce. Robustní a tuhá ocelová konstrukce zařízení je svařena z ocelových profilů a plechů. Nosný rám musí být pevně ukotven na vhodný základ s ohledem na účinky dynamické síly vznikající při provozu stroje. Velikost otvorů v třídícím sítě je dána požadavkem na velikost tříděné frakce.


Snímky strojů jsou pouze indikativní.

Stroj smí pracovat bez trvalé přítomnosti obsluhy. Stroj vykazuje nízkou hlučnost a je možné ho instalovat i uvnitř provozů. Prašnost provozu zařízení je přímo závislá na druhu, vlhkosti a velikosti tříděného materiálu.
Stroj není určen pro práci na volných plochách, tzn. musí být chráněn proti působení povětrnostních vlivů.

1 PROSTOROVÝ METR = 0,36 (piliny/štěpka) – 0,50 (odřezky) KUBICKÝ METR

 

Vibrační třídič přímý je možné kombinovat s dalším zařízením na zpracování kusového odpadu. Vhodné jsou především stroje pro sekání dřeva, třídění a skladování dřevní frakce nebo jiné dopravníky v rámci další nabídky SG strojírna s.r.o.

 

Katalogový list

vibracni_tridic_primy_CZ