Kotoučové třídiče

Kotoučové třídiče

Kotoučové třídiče jsou určeny k separaci sypkých materiálů. Svou konstrukcí umožňují spolehlivé oddělení nadrozměrných kusů dřeva, kůry, minerálních nečistot od požadované frakce.
Provedení, vzdálenost kotoučů a velikost třídící plochy jsou individuálně nastaveny dle požadavku výkonu a určením trídiče.

Snímky strojů jsou pouze indikativní.

Výhodou kotoučového třídiče je vysoký výkon při malém elektrickém příkonu.

Pro instalaci je nutný pouze minimální prostor. Při svém prozovu nevyžaduje téměř žádnou údržbu, přičemž důležitou předností je také samočistící schopnost třídicích kotoučů.
Třídič smí pracovat bez trvalé přítomnosti obsluhy. Není určen pro práci na volných plochách, tzn. musí být chráněn proti působení povětrnostních vlivů.

1 PROSTOROVÝ METR = 0,36 (piliny/štěpka) – 0,50 (odřezky) KUBICKÝ METR

Kotoučové třídiče je možné využít s dalším zařízením na zpracování kusového odpadu. Vhodné jsou především dopravníky, sekačky dřevního odpadudrtiče nebo jiná zařízení v rámci další nabídky SG strojírna s.r.o.