Smíchávání biomasy s jinými palivy

Smíchávání biomasy s jinými palivy

Smíchávání štěpky s jinými palivy

– vstupní třasadlový dopravník
– detektor kovů
– sekačka dřevního odpadu
– redlerový dopravník
– násypka pro štěpku
– násypka pro jiné sypké palivo (sláma / uhlí)
– redlerový dopravník (šnekový dopravník)

 

Smíchávání dřevní štěpky s jinými palivy (uhlí, sláma, seno…a jiná biomasa) je specifický produkt, který je určen pro elektrárny nebo teplárny využívající biomasu nebo dřevní štěpku pro spalování.

Proces smíchávání je možné regulovat rychlostí podávky z násypek dvou různých materiálů. Celý systém je plně automatický a prostorově nenáročný.

Stroje a zařízení, které jsou použity v lince, jsou standardní zařízení, která jsou v nabídce SG strojírna s.r.o. Jednotlivé stroje a jejich technické specifikace jsou umístěny v sekání dřeva / drcení dřeva , dopravníky nebo třídení a skladování dřevní frakce .

Variace řešení jsou v rámci realizace linek standardem a je možné stroje v lince různě kombinovat.