Vertikální drtič s hydraulickým přítlakem

Vertikální drtič s hydraulickým přítlakem

Drtiče s hydraulickým přítlakem jsou pomaloběžné drtiče, které se používá k drcení různorodého, krátkého dřevního odpadu. Rozměr zpracovávaného materiálu je omezen šířkou a výškou přítlaku a musí být pouze takový, aby nedocházelo k jeho příčení v prostoru násypky. Přísun materiálu k rotoru zajišťuje hydraulicky ovládaný přítlak. Materiál je noži oddělován o protinůž a strháván pod rotor, kde prochází třídícím sítem, pevně upevněným ve stojanu stroje pod rotorem. Hotové štěpky vypadávají do prostoru pod sítem. Další doprava štěpky je zajišťována podle konkrétních podmínek a požadavků odběratele, kde může být využit dopravník nebo vzduchotechnika.

Snímky strojů jsou pouze indikativní.

Stroj smí pracovat bez trvalé přítomnosti obsluhy. Stroj vykazuje nižší hlučnost a je možné ho instalovat i uvnitř provozů. Prašnost při provozu zařízení je přímo závislá na druhu a vlhkosti vstupního materiálu. Stroj není určen pro práci na volných plochách, tzn. musí být chráněn proti působení povětrnostních vlivů.

Drtiče s hydraulickým přítlakem jsou zařízení, které může vykazovat zvýšenou prašnost v závislosti na druhu a typu zpracovávaného materiálu.

1 PROSTOROVÝ METR (PRM) = 0,50 – 0,75 KUBICKÝ METR (m3)