Kladívkové mlýny

Kladívkové mlýny

Kladívkové mlýny jsou rychloběžné stroje, které jsou určeny k sekundárnímu zpracování dřevní štěpky na jemnou frakci, používané především pro peletování nebo briketování.


Snímky strojů jsou pouze indikativní.

Konstrukce stroje je robustní a pevná. Ve skříni z ocelových plechů rotuje buben s kladívky, které rozmělňují vstupní surovinu. Vysoká životnost kladívek je zaručena kvalitou použitého materiálu. Buben je uložen ve valivých ložiskách a je poháněn elektromotorem přes převod klínovými řemeny. Pod strojem musí být zaručen volný prostor, protože výsledná frakce propadává skrz síto na spodní straně mlýnu.

Stroj smí pracovat bez trvalé přítomnosti obsluhy. Stroj vykazuje vyšší hlučnost. Prašnost provozu zařízení je přímo závislá na druhu materiálu. Stroj není určen pro práci na volných plochách, tzn. musí být chráněn proti působení povětrnostních vlivů. Kladívkové mlýny jsou určeny pro napojení na vzduchotechniku pro odvod výsledné frakce. Napojení na vzduchotechniku snižuje celkovou prašnost zařízení.

Kladívkové mlýny je nutné umístit do prostoru, kde vyšší hlučnost a zvýšená prašnost nebudou ohrožovat proces další výroby.
Kladívkové mlýny je možné dodávat včetně násypky nebo uzpůsobené tak, že jsou přírubou napojeny na předchozí technologii.

 

Katalogový list

kladivkovy_mlyn_CZ