Vibrační třídič

Vibrační třídič

Vibrační třídič je určen k separaci sypkých nelepivých a málo abrazivních materiálů (např. Dřevěných pilin, štěpek, pelet …) na různé frakce. Svou konstrukcí umožňuje třídič mnoho variant v rámci umístění v linkách s využitím různých způsobů zásobování třídiče. Třídič vykazuje vysoký výkon při použití nízkého elektrického příkonu. Třídiče vykazují nízkou hlučnost a je možné je instalovat i uvnitř provozů. Prašnost provozu zařízení je přímo závislá na druhu a vlhkosti tříděného materiálu.


Snímky strojů jsou pouze indikativní.
 

V nosném rámu je zavěšen pohyblivý rám, který je osazen výměnnými síty. Počet sít je dán počtem frakcí, na které má být tříděný materiál separován. Třídící síta jsou jednoduše vyměnitelná.

Stroj smí pracovat bez trvalé přítomnosti obsluhy. Vibrační třídič vykazuje nízkou hlučnost a je možné ho instalovat i uvnitř provozů. Prašnost provozu zařízení je přímo závislá na druhu, vlhkosti a velikosti tříděného materiálu. Třídič není určen pro práci na volných plochách, tzn. musí být chráněn proti působení povětrnostních vlivů.

 

1 PROSTOROVÝ METR = 0,36 (piliny/štěpka) – 0,50 (odřezky) KUBICKÝ METR

 

Vibrační třídič je možné kombinovat s dalším zařízením na zpracování kusového odpadu. Vhodné jsou především stroje pro sekání dřeva, třídění a skladování dřevní frakce nebo jiné dopravníky v rámci další nabídky SG strojírna s.r.o.

 

Katalogový list

Vibracni_tridic_CZ