Vyhrnovací podavač

Vyhrnovací podavač

Vyhrnovací podavač (hydraulicky posuvná podlaha) je zařízení, které slouží k manipulaci se sypkým materiálem v prostoru určeném pro skladování. Standardním využitím je plynulé zásobování pro kotelny spalující biomasu. Díky své konstrukci je možné, aby na vyhrnovací podavač byla umístěna dostatečná zásoba materiálu pro další plynulé zásobování.

 


Snímky strojů jsou pouze indikativní.

Jedná se o hydraulické zařízení, které plně automaticky dopravuje sypký materiál do dalšího dopravního zařízení. Vyhrnovací podavač je instalován na ocelové profily, které jsou předem zabudovány do podlahy zásobníku. Ramena podavače pracují cyklicky v závislosti na nastavené rychlosti / objemu materiálu.

Vyhrnovací podavač vykazuje nízkou hladinu hluku a minimální nároky na obsluhu a servis. Prašnost zařízení je dána druhem a vlhkostí dopravovaného materiálu.

TECHNICKÁ DATA jsou vždy určena dle konkrétních prostorových dispozic a požadavků zákazníka. Délka, šířka, výška či příkon je vždy určován na základě prostorových dispozic u aktuálního zákazníka.

Vyhrnovací podavač je možné využít s dalším zařízením na zpracování kusového odpadu. Vhodné jsou především redlerové dopravníky nebo jiné dopravníky v rámci další nabídky SG strojírna s.r.o.