Vertikální drtič s hydraulicky posuvnou násypkou

Vertikální drtič s hydraulicky posuvnou násypkou

Drtič s hydraulicky posuvnou násypkou je pomaloběžný drtič, který se používá k drcení různorodého dřevního odpadu. Stroj je vybaven pohyblivou přítlačnou násypkou na pojezdném ústrojí rámu ovládanou hydraulickým mechanizmem. Pohyb násypky je cyklický, při dosažení polohy násypky u rotoru dojde k jejímu zpětnému pohybu, do uvolněného prostoru propadne další surovina a násypka opakuje pohyb směrem k rotoru.
Toto řešení zabraňuje vzpříčení rozměrnějších částí zpracovávaného odpadu. Materiál je noži oddělován o protinůž a strháván pod rotor, kde prochází třídícím sítem, pevně upevněným ve stojanu stroje pod rotorem. Hotové štěpky vypadávají do prostoru pod sítem. Další doprava štěpky je zajišťována podle konkrétních podmínek a požadavků odběratele, kde může být využit dopravník nebo vzduchotechnika.


Snímky strojů jsou pouze indikativní.

Stroj smí pracovat bez trvalé přítomnosti obsluhy. Stroj vykazuje nižší hlučnost a je možné ho instalovat i uvnitř provozů. Prašnost při provozu zařízení je přímo závislá na druhu a vlhkosti vstupního materiálu. Stroj není určen pro práci na volných plochách, tzn. musí být chráněn proti působení povětrnostních vlivů.

Drtič s hydraulicky posuvnou násypkou je zařízení, které může vykazovat zvýšenou prašnost v závislosti na druhu a typu zpracovávaného materiálu.

1 PROSTOROVÝ METR (PRM) = 0,50 – 0,75 KUBICKÝ METR (m3)
pro následující typy materiálu jako jsou prkna nebo odřezky

Katalogový list – drtic_posuvna_nasypka_CZ