Sekačky dřevního odpadu

Sekačky dřevního odpadu

Sekačky dřevního odpadu jsou robustní rychloběžné stroje o velkém výkonu a jsou určeny na likvidaci dřevního odpadu, jak měkkého, tak i tvrdého, z pilařských a dřevozpracujících provozů. Sekačka dřevního odpadu zpracovává především dlouhý kusový odpad na vysoce kvalitní štěpku. Kvalita výsledné frakce je dána úrovní údržby stroje a nástrojů, ale i kvalitou a typem dřevního materiálu na vstupu.


Snímky strojů jsou pouze indikativní.

Číselné označení vyjadřuje rozměr vstupního otvoru. Vzniklou štěpku lze využít jako další surovinu v papírenském průmyslu, na výrobu dřevotřískových nebo MDF desek, na pálení, výrobu briket resp. pelet a jiných produktů požadující kvalitní štěpku. Stroje jsou stabilní, jejich obsluha je jednoduchá. Přetížení stroje je elektronicky kontrolováno.

 

 

Sekačky dřevního odpadu jsou zařízení, která mohou vykazovat zvýšenou prašnost nebo hlučnost v závislosti na druhu a typu zpracovávaného materiálu.

Sekačky dřevního odpadu je možné kombinovat s dalším zařízením na dopravu a třídění materiálu. Vhodné jsou především třasadlové dopravníky, redlerové dopravníky nebo pásové dopravníky v rámci další nabídky SG strojírna s.r.o.